Bình Dương nhiều bông hoa việc tốt trong học tập và làm theo Bác

03-10-2023 22:00:35

Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương đã có 5.062 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Đó là những tấm gương cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc học tập và làm theo Bác, hy sinh lợi ích cá nhân vì việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong công tác, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực…

Bình Dương nhiều bông hoa việc tốt trong học tập và làm theo Bác - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua 3 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhờ sự quan tâm của cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở, sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thật sự chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống.

Những kết quả thiết thực từ việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI đã góp phần mang lại hiệu quả tích cực và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Qua sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đã có 25/31 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch đề ra.

3 năm qua, toàn tỉnh Bình Dương đã có 5.062 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Đó là những tấm gương cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc học tập và làm theo Bác, hy sinh lợi ích cá nhân vì việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong công tác, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực…

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương biểu dương những kết quả đã đạt được và ghi nhận những nỗ lực, tìm tòi sáng tạo trong tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cơ quan, đơn vị, địa phương thời gian qua. Để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả cao hơn nữa, ông yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Bình Dương nhiều bông hoa việc tốt trong học tập và làm theo Bác - Ảnh 2.

Trong vườn hoa việc tốt học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiều cá nhân, tập thể của tỉnh Bình Dương đạt nhiều thành tích xuất sắc

Tỉnh Bình Dương, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản liên quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các hình thức đa dạng, phong phú, sinh động.

Bình Dương nhiều bông hoa việc tốt trong học tập và làm theo Bác - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện quy định về các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", "Đề cương văn hóa Việt Nam"... Đồng thời, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác...

Trong dịp sơ kết này, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 tập thể và 2 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho 47 tập thể, 86 cá nhân. UBND tỉnh Bình Dương khen thưởng 47 tập thể và 86 cá nhân.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn

TIN CÙNG THỂ LOẠI